Skip to main content


Pleybrug Arnhem

Cursus geestelijke zorg voor vrijwilligers.

“Het werk dat vrijwilligers van VPTZ Midden Gelderland doen, is ontzettend waardevol. Niet alleen voor de cliënten, maar ook voor hun naasten. Als je lang en intensief iemand verzorgt en je neemt niet genoeg rust, dan raak je op. Dat moet je zien te voorkomen. Het is dan ontzettend fijn als er iemand waakt over je dierbare. Dan kun jijzelf weer energie opdoen, om het later weer over te nemen.”                                           

Mirjam Verschure is vol lof over VPTZ Midden Gelderland. Zij weet hoe fijn het kan zijn als een mantelzorger even rust kan nemen en tijd heeft voor zichzelf. “Het kan haalbaar maken dat mensen thuis kunnen overlijden.”                                                              

Mirjam Verschure, eigenaar praktijk Grenzeloos licht

Met haar praktijk ‘Grenzeloos licht’ is ze ritueelbegeleider bij uitvaarten. Ze gaat voor in uitvaarten, bij crematies en bij mensen thuis, ongeacht kerkelijke gezindte. Ze is buitengewoon ambtenaar in de gemeenten Duiven en Westervoort en is gastpredikant bij vijf PKN kerken. Ze heeft net de herziene uitgave nagekeken van het door haar geschreven handboek over uitvaarten, ‘Dag lieve jij, dag’.  In haar praktijk krijgt ze vaak te maken met mensen in hun laatste levensfase en hun dierbaren. Voor heel veel mensen is dat een moeilijke en emotionele periode. Mensen zijn gevoelig, kwetsbaar en soms bang voor wat komen gaat.

Om vrijwilligers van VPTZ Midden Gelderland hierop voor te bereiden en handvatten te geven hiermee om te gaan, verzorgt ze tijdens de basiscursus, die alle vrijwilligers krijgen voor ze worden ingezet, een speciale cursus geestelijke zorg. Ze gaat daarbij in op wat vrijwilligers tegen kunnen komen bij hun inzet tijdens de terminale fase van een cliënt. “Sommigen hebben behoefte aan een gesprek. Dat kan over praktische zaken gaan zoals een uitvaart. Maar soms is er veel meer nodig. Dan zijn ze bang voor wat komen gaat of kunnen ze de wereld nog niet loslaten. Een vrijwilliger moet aanvoelen of een cliënt ergens over wil praten. Ze kunnen er ook zelf naar vragen en daarop inspelen.” In de cursus gaat Mirjam in op verschillende typen mensen. Zij die geborgen zijn en vertroeteld willen worden. Zelfstandige mensen, waarbij vrijwilligers niet al te veel moeten doen en iets uit handen durven geven. En er zijn cliënten die van betekenis willen zijn voor andere mensen op deze wereld en zich afvragen of ze het allemaal goed hebben gedaan.                                                            

“Dat levert soms intense en emotionele gesprekken op. Een vrijwilliger moet zich afvragen: wat heeft deze persoon nodig, ongeacht hoe hij of zij daar zelf over denkt. Maar een vrijwilliger moet zijn eigen grenzen kennen. Hij moet inzien waar hij zelf mee kan omgaan, of  wanneer er hulp ingeschakeld moet worden.”