Skip to main content


Zicht op Doesburg

Kwaliteit Arnhem | Midden Gelderland

Werken aan kwaliteit is de gewoonste zaak van de wereld, maar hoe doen wij dat? VPTZ Nederland heeft samen met haar lidorganisaties het Kwaliteitskompas ontworpen. Het geeft het denken over en het werken aan kwaliteit, meer structuur en samenhang. Dat maakt kwaliteit inzichtelijk. Voor onze cliënten en voor organisaties waarmee wij samenwerken. Dat geldt ook voor ons als lid van VPTZ Nederland.

Het Kwaliteitskompas is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om te kijken naar en te werken aan kwaliteit. Het is een flexibel model ingericht vanuit de perspectieven relationele, professionele en organisatorische kwaliteit. Het Kwaliteitskompas is nog volop in ontwikkeling.

Dit doen we als lidorganisaties met elkaar. We ontwikkelen door en stellen bij waar nodig. En dat blijft gebeuren, want het Kwaliteitskompas is nooit af. Uit de onderdelen van het Kwaliteitskompas worden kwaliteitscriteria afgeleid, die gekoppeld worden aan ons lidmaatschap van VPTZ Nederland.

Aan het kwaliteitskompas wordt in het loop van dit jaar ook een zelfevaluatie gekoppeld, waarmee wij inzichtelijk krijgen hoe we er als organisatie voorstaan. Vervolgens bepalen wij welke koers we kiezen om te werken aan onze kwaliteit. Wij hopen dat dit zich terugvertaalt naar de praktijk en wij de juiste invulling kunnen bieden aan de ondersteuning van onze cliënten.

10 Uitgangspunten

Download hier de volledige visie op kwaliteit.
Overzichtelijk en duidelijk weergegeven.