Skip to main content


Pleybrug Arnhem

VPTZ biedt ondersteuning aan mensen die thuis
- of in een verpleeghuis of andere instelling -
willen sterven en aan hun mantelzorgers.

In uw werk als huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige of medewerker in een zorginstelling heeft u een goed inzicht in de situatie van de terminale patiënt en mantelzorgers. Vaak signaleert u als eerste de (dreigende) overbelasting van mantelzorgers.
Wij waarderen het als u patiënten en hun mantelzorgers attent maakt op VPTZ. Dit kan door het geven van een folder of door het verwijzen naar onze website. Wellicht kunt u VPTZ ook uit eigen ervaring aanbevelen.

VPTZ biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Dit neemt niet weg dat u onze ondersteuning al in een eerder stadium ter sprake kunt brengen. Wij maken graag al eerder kennis. Op deze manier willen we het makkelijker maken een beroep op ons te doen als het mantelzorgen zwaarder begint te wegen.

Wilt u meer weten of folders aanvragen? stuur dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met één van de coördinatoren.